UPW: van rioolwater naar ultrapuur water

Ultrapuur water is zo zuiver dat er nauwelijks kalk en mineralen meer inzitten, nog minder dan in regenwater. De Puurwaterfabriek van NieuWater maakt het.

NieuWater

De bron van de Puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam is het gezuiverde water van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Emmen. Het is een unieke voorziening, vol slimme en innovatieve toepassingen. WLN stond mede aan de wieg van de innovatie en is nog altijd betrokken bij de bedrijfsvoering.

Het leuke van WLN is bovendien dat ze zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor het advies maar ook voor de bedrijfsvoering.

Zeer zuiver water maken uit rioolwater: op het eerste gezicht klinkt dat misschien gek. Toch staat de Puurwaterfabriek niet voor niets pal naast de RWZI van Emmen. In de omgeving is oppervlaktewater beperkt voorradig. En grondwater is in de eerste plaats bestemd als bron voor drinkwater. Dan is het gebruik van het water dat uit de RWZI komt zo gek nog niet, helemaal met het oog op een gesloten duurzame kringloop.

“Dagelijks wordt hier maximaal 8.000 m3 water geproduceerd. Dat gaat via twee ondergrondse buizen naar de NAM”, vertelt Gerrit Veenendaal van NieuWater. “NAM maakt stoom van het water en injecteert dat in het olieveld van Schoonebeek.” Dankzij de stoom wordt de stroperige Drentse olie vloeibaar en kunnen nog miljoenen vaten gewonnen worden uit het veld.

NAM had behoefte aan zeer schoon water. Kalk en mineralen zorgen namelijk voor aanslag in de stoomketels. Deze aanslag zorgt voor een lager rendement. Schoonmaken kost tijd en het noodzakelijke spuien gaat met veel herrie gepaard. “Het water dat wij leveren is echt extreem zuiver en dus perfect voor de NAM. Uniek aan de zuivering is dat we eigenlijk vrijwel geen chemicaliën gebruiken. Daarbij pompen we het restant steeds weer terug naar de RWZI. Daar wordt het als het ware voor de tweede keer behandeld. Hierdoor loost de RWZI jaarlijks 80 ton minder slib in het oppervlaktewater. Dan hoeft er ook minder te worden gebaggerd.”

Unieke combinatie van BAKF, RO en EDI

BAKF UPW WLN

De Puurwaterfabriek beschikte bij de opstart over de grootste EDI-installatie van de wereld.

WLN kwam met het idee om een biologisch actief koolfilter (BAKF) te gebruiken voordat het water via omgekeerde osmose (RO) wordt ontdaan van mineralen. “Het actieve koolfilter voorkomt biologische vervuiling van de omgekeerde osmose membranen. Na de omgekeerde osmose worden via elektrodeïonisatie (EDI) de laatste mineraalrestjes uit het water gehaald.” Ook deze stap is uniek. De Puurwaterfabriek beschikte bij de opstart over de grootste EDI-installatie van de wereld.

Verantwoordelijk voor advies én bedrijfsvoering

NAM kwam in 2006 met de vraag. De stap richting WLN was snel gezet. “Het is onze huisadviseur, maar bovenal was het een keus voor ervaren technologen die de theorie en de praktijk kennen. Die combinatie is nog steeds uniek in Nederland. Het leuke van WLN is bovendien dat ze zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor het advies maar ook voor de bedrijfsvoering. Ze analyseren de opgave en stellen de vraag achter de vraag. De communicatie is daardoor heel prettig.”

Vooral de mix van bekende en nieuwe technieken en de dedicated toepassing maakt de Puurwaterfabriek uniek. “Wereldwijd is er veel interesse, zeker in een tijd waarin zoet water schaarser wordt. Ook het feit dat we zuiveren met een minimaal gebruik van chemicaliën trekt aandacht. Samen met WLN dragen we dat verhaal graag uit, altijd in goed overleg. Ruim tien jaar draaien we nu. De Puurwaterfabriek voelt echt als een gezamenlijke prestatie.”

Meer informatie over de Puurwaterfabriek vindt u op de website van NieuWater.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121