Een complex en duurzaam watersysteem voor Wildlands

Wildlands is een Adventure Zoo vol met mensen, dieren en attracties. Aan de buitenkant ziet het er heel natuurlijk uit.

Wildlands

Dieren, groen en attracties bepalen het beeld. Techniek is voor het oog afwezig. Eigenlijk is dat best jammer, want Wildlands zit ‘onderhuids’ erg slim in elkaar. Dat geldt zeker ook voor het watersysteem. Deze gesloten kringloop is duurzaam en bijzonder innovatief. Het is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen Wildlands en WLN.

De meerwaarde van WLN zit in de combinatie van theoretische kennis, labkennis en ruime praktijkervaring. Ze stellen zich op als een partner en durven out of the box te denken, over de volle breedte. Daardoor leveren ze maatwerk.

Hoe breng je acht verschillende waterkwaliteiten bij elkaar? Hoe borg je ondertussen de veiligheid voor mens en dier? Hoe doe je dit alles in een duurzaam gesloten systeem dat ook nog eens in een grondwaterbeschermingsgebied ligt? En hoe ga je om met seizoensinvloeden en het gedrag van nijlpaarden, pinguïns, ijsberen, olifanten zeeschildpadden, pelsrobben en de bezoekers van Wildlands? Dat was de opgave waar Wildlands, WMD Industriewater en WLN voor stonden bij de verhuizing van de oude dierentuin van het Emmer centrum naar de rand van de stad: de plek waar al eerder de uitbreiding van het dierenpark lag.

“Het is een volledig gesloten waterkringloop geworden, vol innovatie: uniek in de dierentuinwereld”, vertelt Henk Brink van WMD. Bij de verhuizing is een waterfabriek met acht kringlopen gerealiseerd, inclusief een afvalwaterzuivering. Iedere kringloop kent twee zuiveringen. De eerste is zo dicht mogelijk bij de betreffende bassins geplaatst. Grofvuil wordt hier zo snel mogelijk verwijderd. Een deel van het water gaat daarna naar de waterfabriek. “Daar heeft iedere kringloop zijn eigen aanvullende zuivering. Juist die combinatie van acht kringlopen en het gebruik van veel verschillende zuiveringstechnieken maakt het complex. 1000 kuub per uur gaat er door iedere kringloop. De bassins worden zo elk half uur compleet ververst.”

Het concept is een coproductie van WLN en WMD Industriewater. “Het is volledig doordacht op duurzaamheid en kringloopsluiting: veel uitgebreider dan in de oude dierentuin. Wildlands had ambitie en doet nu heel veel meer met water, nadrukkelijk ook met het oog op de beleving. De ijsberen, nijlpaarden en pinguïns kunnen bezoekers ook onder water zien. Schoon en helder water is dan een noodzaak.”

Duurzame kringloop

Al het afvalwater wordt opnieuw gebruikt. Het wordt gezuiverd in de Living Machine en de Waterfabriek en gaat dan als bedrijfswater terug het park in.

Volop profijt van de combinatie lab en advies

De keus voor WLN lag voor WMD Industriewater en Wildlands eigenlijk voor de hand, op meerdere vlakken. “WLN is gelieerd aan WMD: de contacten zijn goed.” Toch was dit niet doorslaggevend. “Grote ingenieursbureaus kunnen dit vast ook maar de meerwaarde van WLN zit in de combinatie van theoretische kennis, labkennis en ruime praktijkervaring. Ze stellen zich op als een partner en durven out of the box te denken, over de volle breedte. Daardoor leveren ze maatwerk. En dat was zeker bij Wildlands van groot belang.”

Op zoek naar het best passende concept, zette WLN een belangrijke eerste stap. “Ze brachten de vuilbelasting en de kwaliteitseisen in kaart. Vervolgens hebben we samen de proceskeuzes gemaakt. Op grond hiervan heeft WLN geadviseerd over de best passende zuiveringstechnieken. Daarna kon onze eigen ontwerpafdeling aan de slag. Op dat ontwerp heeft WLN vervolgens weer een second opinion op gegeven.”

Nu Wildlands volop draait en het beheer van het watersysteem door WMD Industriewater is overgedragen aan de dierentuin zelf, blijft WLN betrokken. Zeker een keer per week komen ze langs voor bemonsteringen. “Die bemonsteringen helpen om het systeem steeds beter te maken. Daarbij profiteren we volop van de combinatie lab en advies. WLN weet vanuit de praktijk wat je van de zuivering moet verwachten. Wat zij in de exploitatie doen is echt uniek. Dat kun je nergens anders halen.”

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121