Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland ontvangt subsidie

Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland ontving op woensdag 7 september een subsidie van € 504.795,00. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van partijen uit de water- en zorgsector, bedrijven en kennisinstellingen met als doel minder medicijnresten in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Vanuit het belang hiervan voor de drinkwatersector neemt WLN van harte deel aan dit samenwerkingsverband. Ook via het project REGAIN, waarin onderzoek wordt gedaan naar technieken om medicijnresten uit RWZI-effluent te verwijderen, is WLN hierbij betrokken.

Als gevolg van de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten in de riolering terecht. Dit kan op termijn grote problemen opleveren voor het milieu en bij de waterzuivering. Daarom gaat het netwerk op zoek naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen. Bijvoorbeeld door in de zorgsector minder medicijnen met bepaalde grondstoffen voor te schrijven of door rioleringssystemen van zorginstellingen aan te passen.

De krachten bundelen in Noord-Nederland

De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra overhandigde de cheque aan het Noord-Nederlandse netwerk. Stelpstra: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor de sector zorg, maar zeker ook voor het onderwerp medicijnresten in water. Daarom ben ik trots dat in Noord-Nederland onze netwerken rond watertechnologie en gezond ouder worden, de krachten bundelen.”

Penvoerder Daan Bultje van stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) nam de cheque in ontvangst. “Het is altijd spannend als verschillende sectoren op integrale wijze samen gaan werken aan een gedeeld probleem. Deze subsidie maakt het mogelijk om samen te leren en nieuwe oplossingen uit te proberen. Iedereen die daaraan mee wil helpen, is welkom,” aldus Bultje.

Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water ontvangt subsidie die deels uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO/REACT-EU) komt, en deels wordt gefinancierd door het Rijk. Op deze manier ondersteunen de drie noordelijke provincies, het SNN en het Rijk deze samenwerking.

Het netwerk bestaat uit de volgende partners: Water Alliance, Waterschap Noorderzijlvest, European Water Stewardship, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, NOM, Van Hall Larenstein, WLN, Centre of Expertise Water Technology, UMCG, Zorgverzekeraar Menzis, Interzorg, Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, JenL Datamanagement en HANNN.