Operationele methode PFAS onderzoek

Wat is PFAS?
De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een groep van door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Op de website van RIVM staat meer informatie over PFAS.

Komt PFAS in het water voor?
Wil je weten of PFAS in het (oppervlakte) water voorkomt? WLN kan dit onderzoeken door middel van haar nieuwe LC-MS HR methode. Hierin is de analyse van 25 PFAS componenten opgenomen. Met de analyseresultaten kunnen we antwoord geven op deze vraag.

Herziene Europese Drinkwaterrichtlijn
De PFAS problematiek is erg actueel en heeft de afgelopen periode regelmatig het nieuws gehaald. Over de risico’s van deze stoffen wordt in Nederland en op Europees niveau volop gediscussieerd. Ze worden ook genoemd in de nieuwe herziene Europese Drinkwaterrichtlijn (EU Drinking Water Directive). In Nederland is de Europese Drinkwaterrichtlijn geïmplementeerd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. De Nederlandse interpretatie van de nieuwe herziene Europese Drinkwaterrichtlijn is er nog niet, maar wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Operationele PFAS methode
Hierop vooruitlopend is WLN al begin 2020 gestart om de bestaande reeks van LC-MS componenten, variërend van bestrijdingsmiddelen tot zoetstoffen, uit te breiden. Er is gekozen om ook meteen alle PFAS componenten op te nemen, die in de Europese Drinkwaterrichtlijn worden genoemd.

Alle 25 PFAS componenten die WLN kan analyseren, zijn te vinden op onze website. Bovengenoemde PFAS methode is sinds begin januari van dit jaar operationeel bij WLN.

Meer weten over onze PFAS methode?
Neem contact op met Jeroen van Nuil.
06-224 64 248