Presentatie WLN op Aquatech: Verwijderen OMV met BAKF

Tijdens de Aquatech Expo op 7 november presenteert WLN resultaten van onderzoek naar het verwijderen van organische microverontreinigingen uit afvalwater met BAKF (biologische actief koolfiltratie). De presentatie vindt plaats van 14:45 tot 15:45. Voor een gegarandeerde plaats tijdens de presentatie kunt u zich registreren op de website van Stowa. Gratis kaarten voor de Aquatech Expo zijn verkrijgbaar via de website van de beurs.

Onderzoeksprogramma OMV verwijdering
Sinds 2018 wordt onder leiding van Stowa en het ministerie van IenW uitgebreid onderzoek gedaan naar innovatieve technologieën voor het verwijderen van organische microverontreinigingen (OMV) uit huishoudelijk afvalwater. Tijdens de Aquatech Expo worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek richt zich speciaal op de haalbaarheid van de technologieën. WLN neemt, samen met waterschap Vechtstromen, NieuWater en WMD, deel aan het onderzoeksprogramma met de technologie waarbij OMV worden verwijderd met BAKF (biologische actief koolfiltratie) met zuurstofdosering.

Onderdeel UPW fabriek Emmen
BAKF met zuurstofdosering wordt sinds 2010 toegepast in de ultra puur water (UPW) fabriek in Emmen waar het dient als techniek om biofouling van de RO membranen tegen te gaan. In de UPW fabriek wordt effluent van een RWZI verder gezuiverd tot ultra puur water. Uit oriënterende metingen bleek dat het BAKF concept in Emmen veel geneesmiddelen vergaand (>80%) uit het RWZI effluent verwijdert, ook na bijna 9 jaar filtratie.

Robuust en milieuvriendelijk
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat BAKF met zuurstofdosering ook op praktijkschaal goede resultaten oplevert, is het een concurrerende, robuuste en milieuvriendelijke technologie die breed toepasbaar is voor het verwijderen van OMV uit afvalwater.

Meer weten over dit onderzoek?
Neem contact op met Dennis de Vogel.
06-222 25 574