Slib ZAWZI naar Defensie in Den Helder

Bij Defensie in Den Helder duurde het lang voordat hun afvalwaterzuivering na onderhoud weer goed functioneerde. Het zoute actief slib uit de ZAWZI in Delfzijl maakt dat dit nu aanmerkelijk korter duurt. Het biologische proces komt beter weer op gang, waardoor Defensie de afvalwaterzuivering sneller weer in bedrijf kan nemen.

Zout afvalwater
De zoutafvalwaterzuivering (ZAWZI) van North Water zuivert het zoute afvalwater dat afkomstig is van de aangesloten bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl. De operators van North Water beheren de zuivering, ondersteund door medewerkers van WLN die de technologische werkzaamheden uitvoeren.

Uniek actiefslibsysteem
De ZAWZI is redelijk uniek gezien de zoute omstandigheden waaronder deze bedreven wordt, maar ook omdat het actiefslibsysteem bestaat uit korrels in plaats van de gebruikelijke vlokken. Regelmatig krijgt WLN/North Water het verzoek of bedrijven slib van de ZAWZI mogen afnemen om hun eigen afvalwaterzuivering mee te enten.

Afvalwaterzuivering Defensie
Zo kreeg WLN laatst het verzoek van het Ministerie van Defensie of zij hun afvalwaterzuivering in Den Helder konden enten met het slib van de ZAWZI. Het Ministerie van Defensie behandelt het afvalwater middels een membraanbioreactor (MBR). Deze zuivering verwijdert voornamelijk vervuiling van organische aard. In de MBR worden het bilgewater van schepen en het drukwater van onderzeeërs gezuiverd. Twee stromen met hoge chloride waardes.

Snelle opstart zuivering
Na periodieke onderhoudswerkzaamheden moet het biologisch systeem van de MBR weer op gang komen. Voorheen deed men dat met actief slib uit een afvalwaterzuivering die alleen zoet afvalwater verwerkt. Hierdoor duurde het lang voordat de zuivering weer naar wens functioneerde. Door te enten met zout slib uit de ZAWZI is dat verleden tijd en komt het biologische proces snel weer op gang.

Meer lezen over de ZAWZI?
In de case ZAWZI op onze website kunt u meer lezen over de ZAWZI.

Meer weten over dit onderwerp?
Neem contact op met Reinder de Valk.
06 2061 4655