Alles in huis voor een duurzame waterstofeconomie

Het zou maar zo de heilige graal van de energietransitie kunnen zijn: waterstof. De ontwikkelingen gaan snel en de provincie Groningen profileert zich als koploper. Waterstof als een echt duurzaam alternatief voor aardgas en andere fossiele brandstoffen: het is een lonkend perspectief. Ook WLN ziet de kansen van de waterstofeconomie en zet haar kennis graag in.

Groningen, energieprovincie
Groningen is sinds jaar en dag dé energieprovincie van Nederland. Denk aan de gasbel van Slochteren en de turf die al in de zeventiende-eeuw ook de Amsterdamse kachels deed branden. Om onze klimaatdoelen te kunnen halen, zullen we de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten. Een doemscenario? Welnee. Het is een kans, zeker voor Groningen. Alles is in huis voor een groene duurzame waterstofeconomie: de energiekennis en infrastructuur, de mogelijkheid voor duurzame energieopwekking en de kennis van water.

Ervaring met zeer schoon water
“Waterstof is nieuw voor WLN”, vertelt Dirk van der Woerdt. “Maar voor het maken van waterstof heb je zeer schoon water nodig. En op dat vlak hebben we veel expertise en ruim tien jaar (praktijk)ervaring in huis.” Of de bron nu zeewater, oppervlaktewater of rioolwater is: samen met haar partners North Water en NieuWater maak WLN er ultrapuur- of demiwater van, helemaal afgestemd op de eisen en het gebruik. “Iedere klant kunnen we hierdoor perfect bedienen en ontzorgen, ook waterstofproducenten.”

En grondwater, is dat geen optie? “Met het oog op ecologie en duurzaamheid kunnen we daar beter vanaf blijven. Bovendien blijft het de eerste keus voor de drinkwatervoorziening,” stelt van der Woerdt. En waarom zouden we ook? De techniek heeft zich volop bewezen. Exemplarisch is de Ultra Puurwaterfabriek (UPW) van NieuWater bij Emmen. Hier wordt uit rioolwater zeer zuiver water gemaakt voor de oliewinning in Schoonebeek. Het is duurzaam vanwege het waterhergebruik. Bovendien komen er nauwelijks chemicaliën aan te pas. Een ander voorbeeld is de fabriek van North Water in Veendam die demiwater levert aan Kisuma, een producent van hoogwaardige magnesiumproducten. Ook optimaliseerde WLN de waterfabriek van een energiecentrale in de Eemshaven. Hier is de zee de bron voor het benodigde vergaand gezuiverde ketelvoedingswater.

Optimalisatie electrolysers
Los van de inzet van kennis en bewezen technieken, denkt Van der Woerdt dat WLN een bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de zogenaamde electrolysers: de apparatuur die wordt ingezet om van water waterstof (en zuurstof) te maken. “Op grond van onze kennis en ervaring verwachten wij dat de juiste watersamenstelling het rendement en de levensduur van de electrolysers aanzienlijk kan vergroten. Hierdoor kan de productie goedkoper worden gemaakt en kan waterstof sneller een volwaardig alternatief worden.”

Waterstofproductie Eemshaven of op zee
Met een optimistische blik op de toekomst ziet Van der Woerdt grote kansen voor de Eemshaven. “Als daar grootschalig waterstof geproduceerd wordt, hebben we, afgaande op de ingeschatte vraag in 2030, een puurwaterfabriek nodig van de omvang van de UPW in Emmen. Kijken we nog een aantal jaren verder dan hebben we ongeveer twaalf UPW fabrieken nodig. Die kunnen het water leveren dat nodig is voor de ingeschatte Nederlandse (groene) waterstofvraag in 2050.” Ook kijkt Van der Woerdt met interesse naar het vergezicht van ‘energieprofessor’ Ad van Wijk: een groot windmolenpark op de Doggersbank dat ter plekke waterstof maakt uit zeewater. “De kennis en kunde is er. De infrastructuur is aanwezig. Grote spelers als Engie, Gasunie en Nouryon oriënteren zich. Wat mij betreft beginnen we morgen!”