Onderzoeksagenda 2019 – 2023 Waterbedrijf Groningen, WMD en WLN

De omgeving waarin drinkwaterbedrijven opereren is voortdurend in beweging. Dat stelt ons voor uitdagingen. Waterbedrijf Groningen, WMD en WLN investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie. Om continu te verbeteren en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen; maar ook om wendbaar te blijven en voorbereid te zijn op de toekomst. Samen voor L(W)ater!

Effectief en efficiënt onderzoek

Waterbedrijf Groningen, WMD en WLN investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie om processen te verbeteren en om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelen diverse landelijke samenwerkingsverbanden en instituten relevante kennis voor de drinkwaterbedrijven. Om de onderzoeksinspanningen van onze drie bedrijven zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren en tegelijkertijd goed gebruik te maken van elders ontwikkelde kennis, hebben Waterbedrijf Groningen, WMD en WLN een onderzoeksagenda voor de periode 2019-2023 opgesteld. De onderzoeksagenda beschrijft de onderzoeksvragen waarvan de bedrijven vinden dat deze de komende jaren aan bod moeten komen. Ook is aangegeven hoe en met welke partij (zoals KWR, Wetsus en provincies) we op specifieke aandachtsvelden samenwerken.

De belangrijkste uitdagingen in de onderzoeksagenda zijn: